Tarieven en vergoeding

Tarieven 2018

Zitting Fysiotherapie

€33,00

Zitting Manuele therapie

€44,50

Zitting Bekkentherapie

€45,50

Eenmalige Fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie)

€56,00

Lange zitting voor complexe aandoeningen

€43,00

Screening, intake en onderzoek

€45,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€45,50

Toeslag voor uitbehandeling

€15,00

Inrichtingtoeslag

€6,00

Niet nagekomen afspraak

€30,00

Eenvoudige korte rapporten

€30,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€50,00

Fitness (per maand)

€29,50

Relaxercise Ontspanningstherapie (per kwartaal)

€101,00

Pilates Core Stability (per kwartaal)

€101,00

Cranio Sacraal Therapie zitting 1 uur

€70,00

Cranio Sacraal Therapie zitting half uur

€35,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen zijn tegen verkoopprijs verkrijgbaar.

Vergoeding fysiotherapie uit het basispakket

Heeft u een aanvullende module afgesloten voor fysiotherapie dan heeft u recht op vergoedingen van behandelingen van niet chronische aandoeningen uit deze aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van uw polisvoorwaarden hoeveel vergoeding u per kalenderjaar ontvangt voor niet-chronische aandoeningen.
Bent u 18 jaar of ouder en bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan heeft u geen recht op vergoeding vanuit het basispakket als het een niet chronische aandoening betreft.

Voor welke aandoeningen geldt wel een vergoeding uit het basispakket?

U heeft recht op vergoeding van fysiotherapie als u lijdt aan een aandoening die in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (“Lijst Borst”) is opgenomen.

Chronische aandoeningen – vergoeding voor volwassenen vanaf 18 jaar

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling. De vergoeding van de eerste 20 behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Indien u niet beschikt over een aanvullende verzekering komen al deze behandelingen dus voor uw eigen rekening.

Chronische aandoeningen – vergoeding voor kinderen tot 18 jaar

Een chronische aandoening voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie krijgt u vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar. Bent u bij CZ of VGZ gebruik de onderstaande links.

Overzicht vergoedingen CZ/VGZ

Vergoeding CZ Fysiotherapie tot 18 jaar
Vergoeding CZ Fysiotherapie vanaf 18 jaar

Vergoeding VGZ Fysiotherapie tot 18 jaar
Vergoeding VGZ Fysiotherapie vanaf 18 jaar
Behandeling artrose heup- en knie in basisverzekering

Let OP! U blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de genoten behandelingen.

Op de site van de Rijksoverheid vindt u ook informatie over de wettelijk bepaalde regelgeving mbt vergoedingen voor fysiotherapie.