Fysiotherapie

Fysiotherapie (of kinesitherapie) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Patienten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieen fysische therapieen geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patient. Het is altijd de patient die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

Verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
Optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
Pijn verminderen

Sinds 1 januari 2006 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken als ze klachten hebben; voor deze datum had men een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

Fysiotherapie kent onder andere de volgende specialisaties:

Kinderfysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Arbeidsfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Sportfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Geriatrische fysiotherapie
Dierenfysiotherapie