Manuele therapie

Manuele therapie wordt toegepast bij klachten van het ‘bewegingsapparaat’, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken.

Zo’n stoornis van het gewricht wordt ook wel een functiestoornis genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door specifieke, passieve mobiliserende bewegingen toe te passen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen, kan de beweeglijkheid van de gewrichten worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Manuele therapie

Eerste behandeling manuele therapie

Tijdens die eerste behandeling houdt de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patient. Ook doet hij of zij een lichamelijk onderzoek.

De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar probeert tevens te achterhalen waardoor de klacht is ontstaan. Ook beziet de manueel therapeut of de patient andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan gemaakt en een prognose gesteld.

Kwaliteit van de behandeling

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut of arts die een aanvullende opleiding heeft gevolgd van gemiddeld vier jaar. De manueel therapeut is door zijn opleiding in staat gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te onderzoeken en te behandelen. De Nederlandse Vereniging voor Manuele therapie (NVMT) zorgt voor registratie en verplichte na- en bijscholing van de manueel therapeut. U wordt bij een door de NVMT erkende manueel therapeut dan ook altijd behandeld door iemand die ter zake kundig is.

Voor welke klachten is Manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief beinvloed worden.
Daarbij kunt u denken aan:

Hoofd- en nekpijn, in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
Nek- en schouderklachten die al dan niet doortrekken tot in de arm(en).
Lage rugklachten al dan niet met uitstraling inhet been, of benen.
Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn.
Bepaalde vormen van duizeligheid.
Heup klachten.
Knieklachten.
Enkelklachten.

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

Vergoeding manuele therapie?

De behandeling wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar (raadpleeg daarvoor uw polisvoorwaarden).

Voor meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie