Marsman Manuele Therapie

De Manuele Therapie Marsman is een specifieke onderzoek-en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Na jarenlange, nauwgezette waarneming is deze methode zowel theoretisch als praktisch ontwikkeld door Jaap Marsman † en de huidige docenten Ben Gelevert en Herman Leferink.

Om de M.T.M. te kunnen toepassen, moet men allereerst beschikken over een zeer uitgebreide kennis van de bij actieve en passieve beweging ongestoord functionerende wervelkolom. Voorts is in hoge mate bekwaamheid vereist in het bepalen van het optimale en van het beperkte functioneren.

Deze komen tot uiting in fenomenen die individueel bepaald worden door de fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom. Wij duiden de laatste aan met de term ‘voorkeursbewegingen’.

Hierbij spelen de biomechanische wetmatigheden een belangrijke rol. Het beperkt functioneren laat zich vaststellen wanneer de optimale functie is gevonden.

Het resultaat van de behandeling zal in de eerste plaats afhangen van het inzicht in de kennis van het functionele bewegen en vervolgens van de technische vaardigheid in het uitvoeren van de handgrepen.
Op het driedimensionale functionele bewegen zijn de fysiologische bewegingspatronen gebaseerd zoals dat is beschreven o.a. door Stoddard en door Van de Bijl(Sr):

De therapie bestaat uit het opheffen van onbalans in het functioneren door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patient weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen.

De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt. De behandelingstechniek is in het algemeen eenvoudig, de diagnostiek daarentegen gecompliceerd. Verder verschaft de M.T.M. een specifiek, eigen kinesiologische inzicht in het bewegingsapparaat, wat in de fysiotherapie dienstig is op het gehele gebied van de bewegingstherapie.

Door zijn zeer gerichte en subtiele gedoseerde uitvoering van de mobilisering, aangepast aan de presentie en klachten van de patient, kent de M.T.M. geen contra-indicatie.
Met dit overzicht hebben we u een globale informatie over de M.T.M. verstrekt. Niets is honderd procent:niet de kennis, niet de diagnostiek of de vaardigheid, vandaar dat wij er naar streven om de M.T.M. nog steeds verder te optimaliseren.

Marsman manuele therapie